TEMA: Vejledninger til etablering af solcelleanlæg med batterier og ladestandere til elbiler

Om temaet

Solceller med batteri kan betale sig for beboerne
Beboere i almene boligafdelinger kan sikre sig mod høje elpriser og samtidig bidrage aktivt til den grønne omstilling. Der er nemlig gode muligheder for at opsætte solceller på tagarealer i boligafdelingerne, og ved at supplere med et batteri får beboerne en større værdi af den grønne strøm fra solcellerne.

Når der alligevel indtil nu kun er installeret et mindre antal anlæg med solceller og stationært batteri i almene boligafdelinger, hænger det sammen med, at flere politiske indgreb har skabt stor usikkerhed om de beboerøkonomiske vilkår i anlæggets levetid. Dertil kommer, at regering og Folketinget har forsømt at opdatere love og bekendtgørelser, så den type anlæg bliver dyrere end nødvendigt.

Landsbyggefonden har derfor taget initiativ til at få belyst, hvordan de beboerøkonomiske vilkår bliver påvirket af ændringer i rammevilkårene. Med økonomisk støtte fra Københavns kommune og i samarbejde med boligselskabet BO-VEST har COWI analyseret, hvordan ændringer i elpriser, tariffer, afgifter, renter m.v. påvirker beboernes økonomiske vilkår.

Analyseprojektet er nu afrapporteret i en detaljeret teknisk rapport, en vejledning til valgte beboerrepræsentanter og en kort introduktion til beboere.

Introduktionen kan bruges, når en afdelingsbestyrelse ønsker at diskutere mulighederne for grøn omstilling i boligafdelingen.

Vejledningen fortæller, hvordan en boligafdeling kan komme fra ide til et grønt energianlæg i drift, og fortæller om de vigtigste resultater fra analysen.

Den tekniske baggrundsrapport giver boligorganisationernes projektledere og energieksperter en baggrund for at kunne vejlede beslutningstagerne under processen.

Du kan downloade alle publikationer i den grå boks, øverst til højre.