TEMA: Huslejeintegreret forbrugsafregning

TEMA: Huslejeintergreret forbrugsafregning

Landsbyggefonden har i en række demonstrationsprojekter stillet betingelse om, at afregning af forbrug, varme, el, mv., parallelliseres med den månedlige huslejeopkrævning. Fonden har medvirket til at etablere et IT-projekt til implementering af faciliteten huslejeintegreret forbrugsafregning. Projektet skaber en enkel sammenhæng mellem boligens forbrugsudgifter og huslejeudgifter, således at den månedlige opkrævning til beboeren afspejler den samlede boligudgift. Projektet muliggør en enkel, direkte forståelse af sammenhængen mellem et besparelsespotentiale og huslejekonsekvenser ved investeringer i energiforbedringer og anses som en grundsten i forhold til fremme af energirenovering i almensektoren.

Fonden medvirker til udvikling af boligorganisationernes administrative IT-platforme for huslejeopkrævninger for integration af månedlige opkrævninger. Projektet forudsætter afregning af forbrug via trådløse målerformater transmitteret via åben standard cloudstruktur og åbne API formater. Fonden ønsker hermed at medvirke til fremme af nye services og enkle afregningsformer til gavn for almensektoren generelt.

Links til relevante projekter

Dynamisk varmeregnskab

Hybridanlæg solceller med batterilager

Grøn mobilitet - afventer afrapportering