TEMA: Dynamisk varmeregnskab

TEMA: DYNAMISK VARMEREGNSKAB

I 2017 muliggjorde en bekendtgørelse fra Boligministeriet forsøg med fordeling af varmeudgifter i almene lejeboliger efter indeklimamåling i en periode frem til udgangen af 2021. Konceptet kaldes ’Dynamiske varmeregnskaber’, og er siden blevet testet med støtte fra hhv. Landsbyggefonden og Københavns Kommune i over 1.000 boliger.

Dynamiske varmeregnskaber er blevet indført, for at gøre indeklimaet synligt og motivere beboere til at have en hensigtsmæssig adfærd i egen bolig, der gør indeklimaet og boligen sund af bo i. De traditionelle varmeregnskaber har fokuseret på at begrænse varmeforbruget i den enkelte bolig. Almene boligbebyggelser har i mange år haft problemer med dårligt indeklima med skimmel og fugt. Samtidigt har de traditionelle varmeregnskaber ofte meget store udsving i betalingerne for varme mellem naboer i en etageejendom. Dynamiske varmeregnskabs fokus på temperatur, luftfugtighed og frisk luft (CO2) har derfor forsøgt at udvide perspektiverne i fordelingsregnskaber for varme.

Projektets output
Der forelægger forskellige evalueringer af demonstrationsprojektet dynamiske varmeregnskaber.

  • Overordnet vurdering af forsøg med fordeling af varmeudgifter efter principperne i Dynamisk Varmeregnskab, BUILD
  • Evaluering af projekt dynamiske varmeregnskab, DTU og BUILD
  • Evaluering af dynamiske varmeregnskab, Domea.dk, Exergi og Alexandra Instituttet for Københavns Kommune
  • I de forskellige rapporter kan der læses mere om erfaringerne fra demonstrationsprojekterne.


Deltagende boligafdelinger
Toftemarken, Klintemarken og Frilandsvej, 236 boliger, Boligselskabet Sydfyn v/Domea.dk
Jægermarken, 250 boliger, Boligselskabet Sydfyn v/Domea.dk
Skovbærparken, 245 boliger, Haderslev Boligselskab v/Domea.dk
Gadekærvej, 203 boliger, Boligselskabet Domea København v/Domea.dk
Moserne, 560 boliger, Tranemosegård v/BO-VEST

Læs mere om projektet her.