TEMA: Dynamisk varmeregnskab

TEMA: DYNAMISK VARMEREGNSKAB

Demonstrationsprojektet Dynamisk varmeregnskab gennemføres i kombination med et parallelt forskningsprojekt hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) støttet af Landsbyggefonden. SBi foretager løbende analyser og evaluerer afslutningsvis konceptet medio 2021. Evalueringen forventes at danne grundlag for en evt. lovliggørelse af afregningsformen for almene boliger. Delprojekterne evaluerer dertil tekniske, praktiske, økonomiske erfaringer, og der udarbejdes afslutningsvis en vejledning for etablering af hybridanlæg.

Landsbyggefonden har i forbindelse med prækvalificering af demonstrationsprojekterne betinget sig, at boligafdelingerne benytter sig af IT-cloudbaseret afregning og huslejeintegreret forbrugsafregning.

Links til relevante projekter

Projekt: Dynamisk varmeregnskab

Projekt: Domea.dk, BSB Svendborg afd. Toftemarken mfl., Haderslev Bs. afd. Skovvænget - afventer afrapportering

Projekt: BO-VEST afd. Solhusene - afventer afrapportering