TEMA: Decentrale tekniske installationer – ventilation, varme- og varmtvandsproduktion

Om temaet

Demonstrationsprojektet kombinerer to behov; nye vandinstallationer og faldstammer grundet udtjente installationer og rør, samt et behov for flere tilgængelighedsboliger i området. Behovet er opstået, da flere nabohøjhuse med tilgængelighedsboliger er revet ned.

Intentionen var at afprøve nye decentrale teknologier, hvor hver lejlighed udstyres med separate anlæg for varme, vand og ventilation. Hertil kom planer om øget tilgængelighed, bl.a. via etablering af elevator. Samt brug af sekundavand fra et nærliggende vandreservoir. Alt sammen i tæt samråd med leverandør og
afdelingens driftspersonale.

En vigtig målsætning var at skabe et erfaringsgrundlag forud for en eventuel implementering af et helt nyt decentralt koncept i helhedsplanen for hele Brøndby Strand, omhandlende 2.500 (+) boliger. Af den oprindelige ansøgning fremgår, at satsningen på nogle helt decentrale anlæg var et markant kursskifte, som
nøje skulle testes før det blev rullet ud i større skala som del af helhedsplanen HP4.

Læs mere om projektet i Silergården her.