TEMA: Behovstyret ventilation

TEMA: Smart behovsstyret ventilation

Demonstrationsprojektet Smart behovsstyret ventilation gennemføres i kombination med et parallelt forskningsprojekt hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) støttet af Landsbyggefonden. SBi foretager løbende analyser og evaluerer afslutningsvis konceptet, forventet 2023. Ventilationskonceptet forudsætter dispensation fra den kommunale byggemyndighed. Der foreligger pr. maj 2019 en principiel dispensation fra hhv. Københavns Kommune og Billund Kommune. Evalueringen forventes at danne grundlag for en bred anvendelse i ældre almene etageboliger. Delprojekterne evaluerer dertil tekniske, praktiske, økonomiske erfaringer, og der udarbejdes afslutningsvis en vejledning for etablering af smart behovsstyret ventilation.

Links til relevante projekter

Projekt: Smart behovsstyret ventilation

Projekt: KAB, SAB afd. Sallinghus - afventer afrapportering

Projekt: BO-VEST afd. Solhusene - afventer afrapportering