Hybridanlæg i Solhusene

Grønt og fleksibelt elforbrug med et plus på kontoen

Om projektet

Beboerne i Albertslund Boligselskabs afdeling Solhusene vedtog i 2018 at supplere en helhedsplan med to demonstrationsprojekter for hhv. hybridanlæg med solceller samt batteri og et projekt for behovsstyret ventilation.

Solhusene i Albertslund er opført ad to omgange – i hhv. 1940’rne (røde facader) og 1950’erne (gule facader) med 172 boliger i alt. De røde boligblokke har tidligere fået udskiftet deres tage, mens tagene på de gule boligblokke består af nedslidte asbestholdige eternitplader. Landsbyggefonden har godkendt, at udskiftning af disse eternittage indarbejdes i helhedsplanen, og at der installeres solceller på nye tagpaptage på disse gule boligblokke, som skal indgå i et nyt hybridanlæg med batterilagring.

 

Solcelleanlægget vil blive udbudt som sorte monokrystallinske solceller med refleksfri overflade og en effekt på 590 kWp. Målet er at udnytte ca. 80% af tagarealet på de gule boligblokke til solceller. Solcellemodulerne bliver på den måde vendt mod alle verdenshjørner, så solcelleanlæggets elproduktion bliver fordelt på en større del af døgnets lyse timer. Det gør det muligt for beboerne at udnytte mere af solcelleproduktionen selv.

Solcellemodulerne kombineres med et stationært batterilager, som gør elforbruget fleksibelt og giver mulighed for at udnytte en endnu større del af den lokale elproduktion. Batterierne forventes at blive af typen lithiumion med en batteri-kapacitet på ca. 320 kWh.

Læs mere om temaet Hybridanlæg - solceller med batterilager her.

project leader icon

Projektleder

BO-VEST v/ Sofie Clemmensen
Tlf: 6043 3701

Mere fleksibelt elforbrug

Den årlige elproduktion fra solcellerne er beregnet til ca. 445.000 kWh. Det er lidt mere end det samlede elforbrug i både de røde og de gule boligblokke i Solhusene på cirka 425.000 kWh/år i alt.

I sommerhalvåret kan den overskydende elproduktion fra solcellerne i dagtimerne med den højeste solindstråling lagres i batterierne. Dermed kan en del af beboernes elforbrug i tidsrummet kl. 17-22, hvor markedspriserne på el er højest, dækkes af afgiftsfri egenproduktion.

I vinterhalvåret kan Solhusene købe el fra nettet i de tidlige eftermiddagstimer til en lavere kWh-pris og lagre dette elindkøb i batterierne, så behovet for at købe el i de dyre spidslasttimer senere på døgnet begrænses. Batterierne bidrager dermed til at gøre elforbruget i Solhusene mere fleksibelt og billigere i forhold til den generelle belastning i elnettet.

Efter ønske fra beboerne planlægges hybridanlægget suppleret med ladestandere til elbiler. Dermed kan beboerne udnytte endnu mere af solcelleanlæggets elproduktion. Disse ladestandere placeres tæt på batterilagrene. Ladestanderne kan ifølge beregninger levere el til elbilerne til en gennemsnitspris på ca. 1,60 kr./kWh.Tid og økonomi

Hybridanlægget vil blive etableret som en integreret del af helhedsplanen, og installation og ibrugtagen af anlægget vil derfor følge tidsplanen for gennemførelsen af helhedsplanen. Solhusene har fået godkendt Skema A, og der er indsendt myndighedsprojekt for hybridanlægget til Albertslund kommune. På det grundlag vil hybridanlægget blive projekteret og udbudt i 2020, så det kan tages i brug i 2021.

Den samlede investering budgetteres til ca. 8,4 mio. kr., og investeringen forventes at give et beboerøkonomisk overskud.

Solhusene er historisk placeret på flere forskellige matrikler, og der er flere fysiske tilslutninger til det offentlige elnet. På den baggrund har RADIUS Elnet ikke kunnet godkende, at Solhusene etablerer ét samlet anlæg, hvis elproduktion virtuelt kan nettoafregnes i Solhusenes samlede elforbrug. Derfor må hybridanlægget i første omgang planlægges udført som et antal separate anlæg, opdelt efter de gule boligblokkes respektive tilslutninger til elnettet.

Det betyder, at mindre end halvdelen af solcelleanlæggets årlige elproduktion kan nettoafregnes i Solhusene, mens resten må afsættes til elnettet via en el-produktionsleverandør til en væsentlig lavere pris, end beboerne skal betale, når de køber fra elnettet.

Denne løsning er dyrere i anlægsudgifter, gør hybridanlægget mindre fleksibelt i forhold til driften af elsystemet og reducerer det beboerøkonomiske overskud..

Beboerne i Solhusene ser derfor frem til, at nye EU-direktiver, der fastlægger rammevilkår for lokale energifællesskaber, bliver omsat i dansk lovgivning i løbet af de kommende år.

Imens undersøges de konkrete lovgivningsmæssige muligheder for et beboerøkonomisk mere optimalt anlægsdesign.Hybridanlæg i tal

Boligafdeling

Solhusene

Boligorganisation Albertslund Bs. v/Bo-Vest
Adresse  Solporten 1
Postnr  2620 Albertslund
Kommune (myndighed) Albertslund
Antal boliger 172
Boligareal m2 10.671
Investering (t.kr inkl. moms) kr 8.450
Solcelleareal (m2 / 180 W/m2) 3.278
Solcelleeffekt (kWp) 590
Batterikapacitet (kWh) 320
kwh batteri/antal lejligheder 1,860
Elforbrug (kWh/år) 425.000
Elproduktion (kWh/år) 445.000
Salg til elnettet (kWh/år) 300.000
Køb fra elnettet (kWh/år) 280.000
Selvforsyningsgrad (%) 34%Kort

Samarbejdspartnere

Kontakt

Koordinerende projektleder: COWI v/ Steen Gravenslund Olesen

Mail:

SGON@cowi.com