Energirenovering i Moserne

Om projektet

Beboerne i det almene boligområde afdeling Moserne, i Den Selvejende Institution Tranemosegård, der administreres af BO-VEST, har besluttet at iværksætte et større energidemonstrationsprojekt med støtte fra Landsbyggefonden

 

Energirenoveringen gennemføres som del af en helhedsplan og omfatter bl.a. nyt fjernvarmeanlæg, etablering af solceller og batterilager, smart behovsstyret ventilation med fokus på det gode indeklima, en omfattende energirenovering af klimaskærmen (gavle, vinduer, døre mv.) samt forberedelse af parkeringsområderne til også at omfatte ladestandere til elbiler.

Helhedsplanen er særdeles ambitiøs og omfatter ca. 560 lejligheder fordelt på 25 boligblokke. Renoveringen indbefatter således bl.a. sammenlægninger af lejligheder, etablering af nye taglejligheder og haveboliger, renovering af badeværelser, køkkener, nye vand-, afløbs- og elinstallationer, miljøsanering, etablering af nyt fælleshus mv.

project leader icon

Projektleder

BO-VEST v/ Jeannet Lass-Meyer
Tlf: 2522 3546

Produktion og forbrug

Energi- og indeklimaforbedringerne gennemføres som en integreret del af arbejderne i helhedsplanen. Med supplerende økonomisk støtte fra Landsbyggefonden er det muligt udvide projektet med yderligere tiltag, herunder:

  • Efterisolering af tage
  • Energioptimering af gavle
  • Efterisolering af etageadskillelse mod kælder og loft
  • Energirigtige vinduer og terrassedøre samt facadepartier/indgangsdøre

I kombination med det nye, tagbaserede solcelleanlæg etableres et batterilager, som betyder, at solenergien, der produceres i dagtimerne, bl.a. kan anvendes om aftenen – eller i nye ladestandere til elbiler, som også planlægges etableret.

Bebyggelsens nuværende varmeanlæg er udtjent og planlægges udskiftet allerede i 2020. Der etableres nye fjernvarmerør frem til hver blok samt nye varmeanlæg i hver blok. De nye varmecentraler monteres desuden med såkaldt smart autotuning, som sikrer god komfort og sparer ekstra varme.

Alt i alt vil Moserne efter renoveringen stå med et fremtidssikret intelligent el-, varme- og ventilationssystem. Disse elementer er kendte og anerkendte løsninger – men kombineret i én samlet pakke udgør de en renoveringspakke, som er særdeles ambitiøs.

Med supplerende støtte fra Landsbyggefonden har det yderligere været muligt at gå skridtet videre og supplere energidemonstrationsprojektet med tre særlige tiltag:

1. Nyt smart behovsstyret ventilationssystem

Målinger viser, at indeklimaet i lejlighederne kan blive bedre. Der er i dag ingen mekanisk ventilation og beboerne skal derfor selv sørge for at lufte ud. Som en del af energirenoveringen i Moserne testes et nyt intelligent, behovsstyret ventilationssystem, som regulerer udsugningen efter aktivitetsniveauet i den enkelte lejlighed. Denne løsning giver en række fordele, herunder at der ikke skal installeres ventilationsrør inde i lejlighederne.

2. Dynamisk varmeregnskab

I forbindelse med installationen af det nye ventilationsanlæg har beboerne besluttet at overgå til dynamisk varmeregnskab, hvilket omfatter montering af indeklimamålere i alle lejligheder. Disse målere skal i fremtiden afløse de traditionelle kaloriemålere på radiatorer med afregning efter måling af lufttemperatur, luftfugtighed og CO2, sammenvejet til et indeklimaindeks. Metoden er afprøvet i andre boligafdelinger og er nu klar til at blive implementeret i Moserne.

3. Energirevision

Landsbyggefonden yder i dette projekt en særlig støtte til, at der udvikles et koncept for energirevision, som skal sikre, at de beregnede energibesparelser opnås, samt at indeklimaet er optimalt. Konceptet udvikles og afprøves i alle projektets faser. Det vil sige, at der regnes særligt grundigt på energi- og indeklimaforhold i forbindelse med alle forbedringstiltag – før, under og efter renoveringen.Tid og økonomi

Moserne har opnået særlig budget til støtte til energidemonstrationsprojektet fra Landsbyggefonden. Den samlede helhedsplan for de 25 boligblokke i Moserne er budgetteret til ca. 754 mio. kr.

Det første skridt i energidemonstrationsprojektet har været at få udarbejdet en nulpunktsanalyse for energiforbrug og indeklima i bebyggelsen. Desuden skal der udvikles en model for den løbende energirevision af projektet: Hvilke tiltag er rentable, og hvilken energibesparelser kan beboerne regne med at opnå, når renoveringen er gennemført.

Konkret betyder det, at beboerne i foråret 2020 har fået monteret indeklimamålere, hvilket var første skridt i retning mod overgang til dynamisk varmeregnskab med nye autotunede varmecentraler – samt at sikre et solidt vidensgrundlag for det følgende arbejde med energirenoveringen. Det samlede renoveringsprojekt forventes vedtaget i løbet af 2020.Hybridanlæg i tal

Boligafdeling Moserne (demonstration)
Boligorganisation Den selvejende institution Tranemosegaard, Afd. 6 Moserne
Adresse  Høgemosen
Postnr 2605 Brøndby
Kommune (myndighed) Brøndby
Antal boliger 560
Boligareal m2 42.000
Solcelleareal (m2 / 180 W/m2) 7.500
Solcelleeffekt (kWp) 1.425
Batterikapacitet (kWh) 1.000
kwh batteri/antal lejligheder 1,786
Elforbrug (kWh/år) 1.550.000
Elproduktion (kWh/år) 1.100.000
Salg til elnettet (kWh/år) 390.000
Køb fra elnettet (kWh/år) 800.000
Selvforsyningsgrad (%) 46%Kort

Samarbejdspartnere

Kontakt

Koordinerende projektleder: COWI v/ Steen Gravenslund Olesen

Mail:

SGON@cowi.com

Projektejer