Decentrale tekniske installationer – ventilation, varme- og varmtvandsproduktion i Silergården

Om projektet

Demonstrationsprojektet kombinerer to behov; nye vandinstallationer og faldstammer grundet udtjente installationer og rør, samt et behov for flere tilgængelighedsboliger i området. Behovet er opstået, da flere nabohøjhuse med tilgængelighedsboliger er revet ned.

Intentionen var at afprøve nye decentrale teknologier, hvor hver lejlighed udstyres med separate anlæg for varme, vand og ventilation. Hertil kom planer om øget tilgængelighed, bl.a. via etablering af elevator. Samt brug af sekundavand fra et nærliggende vandreservoir. Alt sammen i tæt samråd med leverandør og
afdelingens driftspersonale.

En vigtig målsætning var at skabe et erfaringsgrundlag forud for en eventuel implementering af et helt nyt decentralt koncept i helhedsplanen for hele Brøndby Strand, omhandlende 2.500 (+) boliger. Af den oprindelige ansøgning fremgår, at satsningen på nogle helt decentrale anlæg var et markant kursskifte, som
nøje skulle testes før det blev rullet ud i større skala som del af helhedsplanen HP4.

Projektets indhold
Projektet omhandler 12 lejligheder i Kisumparken 92, hvor der er gennemført følgende tiltag:

  • Tilgængelighed planindretning, gennemlyste køkkenalrum th. og mf.
  • Etablering af elevator fra kælder til 3.sal
  • Totalombygning af badeværelser
  • Nye køkkener
  • Niveaufri adgang fra parkering og helt ud på altanen
  • Etablering af nye vand- og varmeinstallationer
  • Etablering af nye faldstammer
  • Tekniske anlæg for decentral varme- og brugsvandsproduktion
  • Etablering af decentral balanceret, mekanisk ventilation
  • Koldvandstik for sekundavand


FAKTA

Status

Afsluttet

Kontakt

Flemming Kristensen

Mail:

flk@ai.dk

Støttet af

Projektejer

Projekttema

Decentrale tekniske installationer – ventilation, varme- og varmtvandsproduktion