Bæredygtighedsanalyse i Hedelyngen

Om projektet

Om få år vil Boligforeningen 3B’s boligafdeling Hedelyngen i Herlev kommune være forvandlet til en meget energieffektiv bebyggelse. Efter i flere år at have kæmpet med fugt, skimmel og træk vil en helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden gøre de 155 boliger sunde og tidssvarende med et meget lille klimaaftryk. Hedelyngen bliver dermed en aktiv medspiller i den grønne omstilling og kan med sit eksempel inspirere andre almene boligafdelinger.

 

Hedelyngen får ekstra grøn profil

Friis Andersen Arkitekter har udarbejdet dispositionsprojekt for Hedelyngens helhedsplan. I den forbindelse er der udarbejdet en grøn screening, som viste at det ikke var rentabelt at energioptimere boligerne yderligere. Som supplement til helhedsplanen har Landsbyggefonden også støttet et hybridanlæg med solceller og batterilagre, der klimaoptimerer det lokale elforbrug.

COWI’s analyse i den grønne screening viste til gengæld, at der kan opnås en stor klimagevinst ved at udskifte det 40 år gamle og nedslidte lokale fjernvarmenet. Med støtte fra Realdania har COWI anvist to meget forskellige alternative teknologiske løsninger, der har fået opbakning i det lokale beboerdemokrati.

I den ene løsning etableres der et nyt højisoleret fjernvarmeledningsnet, der sammen med en smart styring og nye brugsvandsvekslere i boligerne gør det muligt at reducere varmetabet væsentligt.

I den anden løsning afkobles Hedelyngen fra det overordnede fjernvarmesystem og skaffer i stedet rumvarme og varmt brugsvand fra vand-vand varmepumper, der henter varme fra lodrette jordboringer.

Begge løsninger kan bidrage til at afhjælpe de affaldsbaserede fjernvarmeværkers dobbelte udfordring med at skulle levere varme til flere kunder efter konvertering af olie- og naturgasopvarmede boliger til grøn fjernvarme, samtidig med at regering og Folketinget har besluttet at mængden af forbrændingsegnet affald skal reduceres med en tredjedel frem mod 2030.

På den måde kan Hedelyngen inspirere mange andre boligområder til innovation inden for den grønne omstilling.

Den endelige beslutning om valget mellem de to klimaoptimerede varmesystemer vil afhænge af yderligere støttemuligheder og myndighedernes vurdering af projekternes samfundsøkonomiske og klimamæssige værdi.

Som administrator for Boligforeningen 3B har KAB fået produceret en film, hvor afdelingsformand Hans Jørgen Larsen fra Hedelyngen og projektleder Steen G. Olesen fra COWI fortæller om projektets perspektiver.

project leader icon

Projektleder

Sofie Clemmensen
Stilling: Projektleder
Hedelyngen fra luften
Nyt tage, døre og vinduer
Hybridanlæg fakta
Samarbejdspartnere
Nyt varmesystem
Budget for helhedsplan m.m.
Blomsterbillede fra Hedelyngen
Nyt smart varmesystem investering
Samfundsøkonomi vs miljøeffekt

Fakta

Status

I gang

Kontakt

Koordinerende projektleder: COWI v/ Steen Gravenslund Olesen

Mail:

SGON@cowi.com

Projektejer

KAB