Energiportalen

Demonstrationsprojekter som vedrører energibesparende foranstaltninger med lang leve- og tilbagebetalingstid, som forbedrer ejendommenes energistandard udover gældende krav i bygningsreglementet

Om energiportalen

Energiportalen omtaler de temaer, der har fået støtte fra Landsbyggefondens særlige pulje til energidemon-strationsprojekter.


I projektbiblioteket beskrives projekter, der giver inspiration til at deltage aktivt i den grønne omstilling med garanterede energibesparelser, grøn screening og grøn revurdering af helhedsplaner.